Άρθρα



Κείμενο σύντομης περιγραφής του άρθρου Κείμενο σύντομης περιγραφής του άρθρου Κείμενο σύντομης περιγραφής του άρθρου Κείμενο σύντομης περιγραφής του άρθρου Κείμενο σύντομης περιγραφής του άρθρου Κείμενο σύντομης περιγραφής του άρθρου Κείμενο σύντομης περιγραφής του άρθρου




Sponsor
Sponsor


Down

Find us

  • Καρανιβάλου 31 - Κάτω Τούμπα,
  • Θεσσαλονίκn, Τ.Κ.: 544 54
  • Τηλ.:2310 925 000, Fax: 2310 940 500
  • Email: [email protected]

Sign up to our newsletter

Leave your mail here.

Εγγραφείτε στο Σύλλογο μας

Μπορείτε να γίνετε μέλη του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος εφόσον είσαστε συγγενείς πρώτου βαθμού ατόμου με Σύνδρομο Down.

Αν θέλετε να συμετέχετε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή στις δράσεις του Συλλόγου μπορείτε να εγγραφείτε ως εθελοντές σε κάποια από τις ομάδες των εθελοντών μας.

Login
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Disclaimer
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Disclaimer