Εκπαιδευτικά προγράμματαAim: To develop the social skills of persons with Down's Syndrome
Aim: To enhance the general knowledge of persons with Down's Syndrome.
The Down's Syndrome Association Workshop prepares beautiful "bonbonieres" (wedding favours) and invitations for the most important moments in your life.
Aim: The development of the participants' social and communication skills, knowledge and observation of the rules required for conversation.
Our Association strongly promotes Special Physical Education
Drama education aims to develop the communication skills of persons with Down's Syndrome and promote their social integration
The Photography Club aims to familiarize persons with Down's Syndrome with the use of cameras and computer programmes for photo processing
Aim: The adoption of a healthy way of life through the establishment of a daily, nutritional diet.
Aim: To promote verbal communication, socialization, and to deal with specific symptoms, such as hypotonia and depression
Participants have the opportunity to focus their attention on their projects, develop their observation skills, take decisions and participate actively in the Club
The participants are taught to make traditional products such as cakes, biscuits, and ho to follow other home-cooking recipes.
The Learing Skills Development and Support Programme for Chidren/Persons with Down's Syndrome is addressed to parents and consists of a series of seminars.
Aim: The socialization of disabled people, providing relief for families and carers, preventing social exclusion and promoting the acquisition of work experience by young professionals.
Aim: To familiarize persons with Down's Syndrome with using computers and teach them about safe use of the Internet.
The programme is addressed to parents and professionals working with persons with Down's Syndrome
Its aim is to address a variety of problems facing families of persons with Down's Syndrome
Sponsor
Sponsor


Down

Find us

  • Καρανιβάλου 31 - Κάτω Τούμπα,
  • Θεσσαλονίκn, Τ.Κ.: 544 54
  • Τηλ.:2310 925 000, Fax: 2310 940 500
  • Email: [email protected]

Sign up to our newsletter

Leave your mail here.

Εγγραφείτε στο Σύλλογο μας

Μπορείτε να γίνετε μέλη του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος εφόσον είσαστε συγγενείς πρώτου βαθμού ατόμου με Σύνδρομο Down.

Αν θέλετε να συμετέχετε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή στις δράσεις του Συλλόγου μπορείτε να εγγραφείτε ως εθελοντές σε κάποια από τις ομάδες των εθελοντών μας.

Login
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Disclaimer
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Disclaimer