Νέα

Νέα

Ιανουάριος 18, 2021

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, λειτουργώντας ως διακιούχος της Πράξης "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος"" Κωδικό ΟΠΣ 5055291, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεν

Δεκέμβριος 03, 2020

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, λειτουργώντας ως διακιούχος της Πράξης "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου Ελλάδος"", Κωδικό ΟΠΣ 5055291, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πόγραμμα "Κεντρική

Νοέμβριος 28, 2020

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης του προσωπικού πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση από την ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle πάνω στο GDPR το Σάββατο 28/11/2020.

Νοέμβριος 27, 2020

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος"" Κωδικό ΟΠΣ 5055291, η οποία είναι ενταγμένη στπ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεν

Σελίδες

Αποστολή του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη δράσεων εξειδικευμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης των ατόμων με σύνδρομο Down, με απώτατο στόχο την υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του.

Καρανιβάλου 31, Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | syllogosdown@gmail.com
+30 2310 925 000 | +30 2310 940 500
Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά, 55133, Θεσσαλονίκη
info@down.gr | syllogosdown@gmail.com
+30 2310 435 363

ΣΤΗΡΙΖΩ | Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης Με την υποστήριξη: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης EDSA | European Down Syndrome Association